Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

HR-Actief

Expertise in (dis)functioneren en (langdurig) verzuim

Verzuim - Wet verbetering Poortwachter

Een correcte uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter is cruciaal bij de aanpak van (langdurig) ziekteverzuim. Het uitgangspunt is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt.

Met een verzuimprotocol is vastgelegd welke stappen genomen moeten worden als een werknemer ziek wordt. Het gaat om de acties van ziek- tot betermelding met daarbij de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer.

Het verzuimprotocol houdt rekening met de regels van de Wet verbetering Poortwachter (Wvp). Deze wet geeft aan wat de werkgever en de zieke werknemer moeten doen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

HR-Actief voert voor u de verzuimgesprekken en onderhoudt de contacten met de betrokken instanties!