Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

HR-Actief

Expertise in (dis)functioneren en (langdurig) verzuim

HR-Actief als uw Intermediair!

- HR-Actief is er op gericht om u als werkgever te ondersteunen in situaties van een disfunctionerende of verzuimende werknemer. Voor zowel u als voor de werknemer is het wenselijk om langdurig verzuim of een arbeidsconflict te voorkomen.

- HR-Actief hanteert als werkwijze om eerst met u als werkgever de casus te bespreken om vervolgens de aanwezige informatie te beoordelen en het vereiste personeelsdossier, conform een plan van aanpak, compleet te maken.

- HR-Actief komt tot een professionele oplossing met als doel werkhervatting of beëindiging van het arbeidscontract.

Welke casus pakt HR-Actief voor u op?

(Dis)functioneren

Ontslagrecht / dossiervorming

Verzuim

Wet verbetering Poortwachter

Advies

HR advies